Bạn đã nghe nói đến gạch ốp lát có khả năng kháng khuẩn chưa?+

Bạn đã nghe nói đến gạch ốp lát có khả năng kháng khuẩn chưa?